Heldere standpunten over copyright in Noorwegen

Bij Redmonk een manifest van de Noorse Liberale Partij waar ik het heel erg mee eens ben.

Hieronder vertaald:

De copyrightwetgeving is achterhaald. Een samenleving waar cultuur en kennis op gelijke voorwaarden voor iedereen vrij toegankelijk zijn, is in het belang van iedereen. Grote distributeurs en auteursrechthouders misbruiken systematisch en op grote schaal het auteursrecht waardoor ze artistieke ontwikkeling en innovatie remmen. Daarom wil de Liberale Partij het evenwicht in de auteursrechten herstellen door middel van de volgende veranderingen:

Vrijelijk delen van bestanden: Technische ontwikkelingen hebben het mogelijk gemaakt om zowel populaire als aparte cultuur tegen minimale kosten over de wereld te verspreiden. Om het vrijelijk delen van bestanden mogelijk te maken, zijn er nieuwe manieren nodig om artiesten en rechthebbenden te honoreren. Nationaal en internationaal moeten wetten en regelgeving worden aangepast zodat ze alleen nog beperkingen instellen op gebruik en verspreiding in een commerciele context met winstoogmerk.

Vrij samplen: De Liberale Partij meent dat de huidige beperkende wetten rond copyright het moeilijk maken voor muzikanten, filmproducenten, schrijvers en andere kunstenaars om oude werken en producties te hernemen en te bewerken. In principe is dit nu illegaal zonder toestemming van alle rechthebbenden. De Liberale Partij wil deze situatie vereenvoudigen. Het hernemen van oude werken moet worden gereguleerd als ‘fair use’. De bestaande wetten tegen plagiaat zijn meer dan voldoende om auteursrechthebbenden te beschermen.

Kortere termijn van commercieel auteursrecht: Op dit moment is het Noorse auteursrecht geldig tot 70 jaar na de dood van de originele rechthebbende1. Dit is onredelijk. Auteursrechttermijnen moeten naar een niveau wat beter in balans is met innovatie en een wijdverspreid gebruik van cultuur. De Liberale Partij wil een kortere copyrighttermijn.

Verbied DRM: De Liberale Partij meent dat iedereen die het recht om een product te gebruiken heeft gekocht een technologisch neutrale manier moet hebben om dat product te gebruiken. Dit betekent dat platenmaatschappijen geen controle kunnen uitoefenen over hoe burgers hun legaal gekochte muziek afspelen. De Liberale Partij wil technische beperkingen (algemeen bekend als DRM) op de rechten van consumenten om informatie en cultuur vrij te gebruiken en te verspreiden verbieden. In gevallen waar een verbod op DRM buiten de Noorse bevoegdheid valt, moeten producten die DRM gebruiken duidelijk aangeven hoe ze gebruikt kunnen worden voor ze worden verkocht.

Met welke Nederlandse politieke partij kan ik de Liberale Partij in bovenstaande stukje tekst vervangen2?

Ondertussen lopen BN’ers te janken over het afschaffen van de MP3-heffing3 en ander vermeend onrecht.

Verder nog een bijzonder slap lulverhaal van de platenmaatschappijen4 van Wouter Rutten. Die beweert dat DRM wel handig is om te voorkomen dat kinderen worden blootgesteld aan ongeschikte content. Goede les uit het marketingboek: als al je argumenten op of ontkracht zijn roep dan, ‘Denk toch aan de kinderen!’.

Oplossingen zijn nodig, dat klopt maar tien miljoen mensen criminaliseren is geen oplossing. Deze voorstellen van de Noorse Liberale Partij komen een stuk dichter in de buurt van de realiteit en de noodzaak die er is voor hervormingen.

  1. Dit is in Nederland ook zo, net zoals overal in de EU.
  2. De VVD gaat het niet zijn want dat zijn geen liberalen volgens normale definities van het woord ‘liberaal’.
  3. Je kunt deze mensen het beste vergelijken met trekschuitschippers en paardenkoetsiers die protesteren tegen de opkomst van de stoomlocomotief. Droog je tranen; de vooruitgang valt niet tegen te houden.
  4. Aardige serie over dit thema van Bright trouwens.

2 thoughts on “Heldere standpunten over copyright in Noorwegen”

  1. Ik ga verhuizen naar Noorwegen. Kan ik eindelijk stemmen op een partij die wel verstand van zaken heeft. Op de site van voorheen P.I.M. krijg ik welgeteld één hit op DRM – een nietzeggend stukje dat afsluit met: “De vraag is natuurlijk in hoeverre eigendomsrechten en de vrijheid van de consument zo met elkaar in conflict komen.”

  2. Spaink slaat ook de hamer op de kop in haar laatste column: Auteursrechtorganisaties deugen niet. En ik zie nu niet alleen maar in mijn e-mail, maar ook integraal op d’r blog geplaatst. Tof.

    Auteursrecht is nuttig, maar tegenwoordig krijg ik er de kriebels van. Natuurlijk, als ik een stukje schrijf is het prettig dat niet iedereen dat zomaar kan overnemen en herdrukken of op z’n eigen site kan zetten als was ’t van hen. Maar steeds vaker komen mensen die iets maken waarop auteursrecht van toepassing is, zélf in de problemen door de organisaties de menen hen te vertegenwoordigen, en werkt auteursrecht tegen consumenten.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.