Provocaties en tegenaanvallen

Artikel in de New Yorker over de plannen van Bush en Cheney om Iran aan te vallen.

Het zou jammer zijn als Amerika unilateraal Iran zou aanvallen1 en dat Europa daardoor een serie bomaanslagen van Hezbollah te verduren krijgt. En veel zouden we er niet eens aan kunnen doen.

  1. Net zoals ze met Irak gedaan hebben.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.