Treingenoten

Ik stapte vanochtend in in de stampvolle sneltrein op Den Haag HS richting Amsterdam. Ik had niet door tot ik ging zitten, dat Everdien naast me zat.

Een grappig toeval en leuk om wat te praten maar als ik ingestapt was via een andere deur dan hadden we elkaar niet gesproken.

Reken maar even uit: Een ontmoeting als deze gebeurt eens per weken/maanden. Je kent honderden mensen waar je wel een gesprek mee zou willen/kunnen hebben. Dus als je meer informatie had wanneer kennissen van je in een trein zitten en waar, zouden dit soort ontmoetingen veel vaker voor kunnen komen.

Diensten zoals Loopt bieden dus een manier voor groepen mensen om locatie-gebaseerde serendipiteit te veroorzaken.

Hoe meer informatie we kunnen hebben over elkaar, hoe dichter het internet mensen bij elkaar brengt.

Leeslijsten

Van de week bij de IKEA een klein kastje gekocht om mijn boeken dichter bij de hand te hebben.

Books

Dat is ongeveer een verzameling boeken waar ik aan begonnen ben (sommigen waarvan ik nog uit wil lezen, anderen…), boeken die ik op dit moment lees en boeken die binnenkort gelezen gaan worden.

Om dit soort lijsten handig bij te houden kwam ik via Michel de site goodreads tegen. Je kunt lijsten van boeken bijhouden, wanneer je ze hebt gelezen en wat je ervan vond. Dit alles met een sociaal sausje, al ken ik denk ik niet meer dan 5 mensen die boeken lezen.

Ik lees dus een berg zelfstudie dit jaar met daarnaast een regime van gewone fictie om te komen tot het minimum van 52 boeken. Ik zit al aardig op schema en ik heb vandaag in de trein tweederde van Extremely Loud & Incredibly Close gelezen.

Update: Goodreads haalt het qua functionaliteit niet bij Anobii. Dus daarom zit ik daar nu (username: alper) en heb er een groot deel van de boeken die ik heb gelezen ingevoerd.

Autodidact

Het leuke aan klaar zijn met studeren is dat je dingen kunt gaan leren die jíj belangrijk vindt. En ik leer sneller als ik zelf mag bepalen hoe en hoe snel. Dus hier twee boeken in een serie voor het komende jaar:

Books

Veel designboeken uit de usability-, interaction- en experience-hoek met daarbij een grote stapel non-fictie: filosofie, politiek, geschiedenis, economie, nieuwe media en meer. Breed ge-orienteerd zoals altijd, t-shaped noemen ze dat geloof ik.

Een studie in smaragd

Een Sherlock Holmes-pastiche voor de donkere zondagavond geschreven door Neil Gaiman en voorgelezen door hemzelf zoals alleen hij dat kan (via BoingBoing).

Hier de audio-file van het verhaal “A Study in Emerald” en een mooie PDF om op mee te lezen als je wilt. Het kost wat tijd en concentratie maar het is een erg leuk verhaal met veel onthullingen tot de laatste zin. Een bekendheid met het Cthulhu-mythos is niet weg, maar lees de Wikipedia-pagina over het verhaal niet (spoilers!) tot je het hebt gelezen/gehoord.

En nu wil ik de verhalenbundel “Shadows over Bakerstreet” hebben. Het is een tijdje geleden dat ik het meeste van Lovecraft heb gelezen.

Stop amendement op auteursrechten in het Europese Parlement

Via BoingBoing het bericht dat de CULT-commissie van het EP morgen gaat stemmen over het Guy Bono-rapport en dat er een schadelijk amendement aan dat rapport kleeft.

Nederland heeft 2 substitute leden (Cornelis Visser en Emine Bozkurt) in die commissie —die wel stemrecht hebben— en een kort telefoontje leert dat je ze kunt mailen met argumenten dat ze tegen dat amendement moeten stemmen.

Hier mijn voorbeeldbrief (snel uitgetikt):

Beste,

Ik hoorde dat de CULT commissie van het EP morgen gaat stemmen over het Guy Bono-rapport en dat daarop door toedoen van de IFPI een amendement (nummer 82) is ingediend wat erop aanstuurt dat:
– internet service providers spioneren op verkeer van hun gebruikers
– internet service providers zogenaamde ‘gevaarlijke’ sites dienen te blokkeren
– én dat de termijn van auteursrechten verlengd wordt

Ik schrijf u omdat u in deze commissie zit en uw stem invloed kan hebben op de vrijheid van het internet en het gebruik van media in de toekomst. Dit zijn complexe kwesties en mijn standpunt daargelaten, verdienen ze meer aandacht en overweging.

Amendement 82 moet niet worden doorgevoerd omdat instanties als het IFPI een hele nauwe visie hebben op zowel internet, consumenten, media en auteursrechten. In deze visie is enkel hun winstoogmerk gediend en niet het publieke belang van wat in feite publieke goederen zijn. Wetgeving moet alleen worden doorgevoerd in zoverre het de duurzame productie van media baat en het niet andere belangen schaadt.

Dat is hier niet het geval omdat:

1. De duurzame productie van media nu minder dan ooit in gevaar is. Artiesten en consumenten hebben de middelen en de motivatie om nu zelf media te produceren en te distribueren en ervoor betaald te krijgen. Veranderingen in technologie hebben ervoor gezorgd dat de media-industrie minder macht krijgt.
Elke wetgeving die deze veranderingen probeert tegen te houden zal alleen maar tijdelijk effectief zijn (als het al enig effect bewerkstelligt) maar zal wel het publiek en onafhankelijke artiesten belemmeren.

2. Door ISPs politie-taken te geven die ze niet willen en opsporings-bevoegdheden die ze niet zouden moeten hebben, komt het principe van een open internet in gevaar. Dit kan ervoor zorgen dat sites en verkeer semi-willekeurig wordt afgesloten door eisen van ISPs intern en privé-partijen die andere belangen nastreven.
Een open internet met gelijke en betrouwbare toegang voor alle partijen waar opsporing alleen gebeurt wanneer de overheid/rechter vindt dat het dient te gebeuren is online rechtzekerheid. Rechtzekerheid is een essentiele voorwaarde voor online innovatie.

Door amendement 82 zal dus niet alleen weinig effect bereikt worden, maar grote groepen mensen die geen onderdeel uitmaken van een media-conglomeraat zullen geschaad worden. Daarom moet dit amendement niet worden doorgevoerd.

Bedankt voor uw aandacht. Mocht u vragen hebben, dan licht ik een en ander natuurlijk graag in verder detail toe. En ik ben benieuwd naar de uitslag van de stemming en wat u besloten heeft te stemmen.

Met vriendelijke groet,

Dus niet wachten, mailen. De stemming is morgen.
Het mag een stuk korter en simpeler dan ik heb geschreven.

Bijeenkomst SenterNovem Mobiliteitsmanagement

Voor wie het nog niet weet, ik ben bezig met een initiatief rondom mobiliteit, internet en sociale netwerken. Met het oog daarop volg ik het nieuws en de verschillende overheidsprogramma’s hierover in Nederland.

Ik denk dat mijn initiatief gebaat is met een grote hoeveelheid openheid en ik denk zeker ook niet dat ik het in mijn eentje zal kunnen doen. Daarom zal ik binnenkort op dit weblog uitleggen wat ik wil hebben (en wat ik bereid ben te bouwen).

Maar nu eerst even iets anders.

Mobiliteitsmanagement

SenterNovem is een overheidsinstelling in Nederland die subsidies uitdeelt aan mensen die daar nuttige dingen mee denken te kunnen doen. Ik was een paar weken terug in het kantoor van SenterNovem in Utrecht bij een informatiebijeenkomst over hun programma mobiliteitsmanagement.

Ik schrijf hier een verslag van de bijeekomst en probeer daarbij de inhoud te filteren uit de overheidstaal.

Belangrijke informatie van de eerste spreker was dat er binnenkort een kwaliteitsimpuls reisinformatie komt. Ik kwam hier later meer over te weten van iemand van Connexxion. Het houdt in dat er een platform komt voor dynamische reisinformatie door heel Nederland. Ik kom hier later nog op terug.

Daarna kwam Klaartje Arntzen die vertelde over het programma en de invulling ervan. Het programma mobiliteitsmanagement van SenterNovem is er om veranderingen in reisgedrag te bewerkstelligen en de bereikbaarheid in Nederland te vergroten.

Wie?

Bedrijven en instellingen die zich met mobiliteit bezighouden en belang hebben bij de uitkomst van een project die een project in Nederland uitvoeren komen in aanmerking voor het programma.

Budgetten

Projecten worden ondergedeeld in Haalbaarheidsstudies, Onderzoek & Ontwikkeling en Praktijkexperimenten.

Haalbaarheidsstudies krijgen 75% van de kosten vergoed tot een maximum van €40’000.
Onderzoek & Ontwikkelingsprojecten krijgen 50% van de kosten tot max €120’000.
Praktijkexperimenten krijgen 25% van de kosten tot een maximum van €350’000.

Er is €1.5M beschikbaar voor praktijkexperimenten en €500k voor haalbaarheidsstudies en O&O (elk?).

Proces

Er is uiteraard sprake van een proces. De termijn voor indiening is verlengd tot woensdag 2 april 2008. De kosten zijn subsidiabel vanaf het moment van indienen. Een adviescommissie adviseert over de rangschikking aan de hand van de gestelde criteria.

De criteria zijn:

  • Bijdrage aan de doelstelling van het programma (hoe nieuw en hoeveel impact)
  • Bijdrage aan bereikbaarheid en kwaliteit van de leefomgeving (CO2-effect en verkeersveiligheid)
  • Kans van slagen project (reizigers laten meedenken)

Senternovem biedt begeleiding door informatie, adviesgesprekken en het bespreken van concepten, de adviescommissie velt een oordeel en na de toekenning van het geld dragen zij zorg voor de beheer en begeleiding.

Praktijkvoorbeelden

Hierna kwam iemand van Connexxion vertellen over praktijkvoorbeelden van projecten die al dan niet gesubsidieerd waren en al dan niet geslaagd waren. Het was een duidelijk verhaal van ‘where the metal hits the road’ dat de werkelijkheid meestal een stuk weerbarstiger is dan in dit soort plannen staat en er rekening gehouden moet worden met generaties aan systemen die al in functie zijn.

Subsidies

Ik heb een gesprek met een subsidieconsulent van SenterNovem gehad. Deze kon mij niet al teveel verder helpen, behalve dan met de constatering dat mijn idee wel degelijk innovatief was en dat ik maar een aanvraag moest indienen en het met de juiste persoon bespreken om te kijken hoe we het beste hiermee verder kunnen.

In dat gesprek stelde ik nog wat dingen aan de orde, maar degene met wie ik sprak was te low level om me een zinnig antwoord te kunnen geven.

Openheid van boeken

Ik heb wat brochures meegenomen over het programma in zijn algemeenheid en (verantwoordings)publicaties met daarin de projecten waaraan subsidie is toegekend in elk jaar met speelse illustraties en leuke verhalen over hoe goed het allemaal wel niet is gegaan. Wat me daarin meteen opviel was dat bij geen enkel project stond wat het toegekende subsidiebedrag was voor dat project.

Ik weet niet wat de reden is om die bedragen niet te publiceren. Het lijkt me dat het de eerlijkheid ten goede komt als de bedragen publiek zijn en dat het toekomstige subsidieaanvragers ook iets geeft om op te mikken wanneer ze hun aanvraag indienen.

Openheid van data

Bij de presentatie van de man van Connexxion viel me op dat sommige van de dingen die hij noemde al lang ontwikkeld zijn door ondere OV-bedrijven in Nederland. Volgens mij hebben bussen van Connexxion bijvoorbeeld nog steeds geen bord waarop staat hoe de halte heet waar je nu bent.

Het lijkt me een aardige eis aan projecten om binnen redelijkheid hun methoden en data open te stellen.

Dynamische Reisinformatie

Ik schreef hier al eerder over en de man van Connexxion was buitengewoon negatief over het vrijgeven van de statische informatie omdat die ‘van hen’ was. Het feit dat reizigers al twee keer betalen voor die informatie negeerde hij vanzelfsprekend.

De partijen die in Nederland verenigd zijn in een platform om de reisinformatie te regelen, houden zich op dit moment meer bezig met de invoer van systemen voor dynamische reisinformatie, zodat je dus op elk moment kunt weten waar vervoersmiddelen zich bevinden.

Hiervoor wordt een nieuw platform opgericht en gelet op hoe mensen in deze sector aankijken tegen hun klanten ben ik niet hoopvol dat het algemene publiek iets met die informatie mag gaan doen of dat partijen als Google Transit hier voet aan de grond gaan krijgen.

Morgenrood

Menu Disclaimer

Redelijk heftige disclaimer in dit café in Berlijn, waar het lijkt alsof engagement op de mouw gedragen dient te worden. Het café Morgenrot lijkt me de laatste plek waar ze last zouden hebben van het soort excessen wat hierboven beschreven wordt.

Ironischer nog is het feit dat in het café —vol op zondagochtend— geen mensen van niet-West-Europese afkomst aanwezig waren. Racisme voor de vorm uitgebannen, maar nog steeds aanwezig.

Leesboeken

Deze week ben ik langs ABC Den Haag geweest om een paar boeken te kopen om nú te lezen. Ik koop liever niets meer bij normale winkels tenzij ze tof zijn zoals de ABC.

Ik wilde kopen: The Black Swan en I Am America (And So Can You!). Van the Black Swan hadden ze alleen maar de hardcover versie van €30 liggen en I Am America was uitverkocht.

Books

Dus toen kwam ik hiermee thuis. Twee normale leesboeken voor tot mijn bestelling van Bol.com binnenkomt.