Bijeenkomst SenterNovem Mobiliteitsmanagement

Voor wie het nog niet weet, ik ben bezig met een initiatief rondom mobiliteit, internet en sociale netwerken. Met het oog daarop volg ik het nieuws en de verschillende overheidsprogramma’s hierover in Nederland.

Ik denk dat mijn initiatief gebaat is met een grote hoeveelheid openheid en ik denk zeker ook niet dat ik het in mijn eentje zal kunnen doen. Daarom zal ik binnenkort op dit weblog uitleggen wat ik wil hebben (en wat ik bereid ben te bouwen).

Maar nu eerst even iets anders.

Mobiliteitsmanagement

SenterNovem is een overheidsinstelling in Nederland die subsidies uitdeelt aan mensen die daar nuttige dingen mee denken te kunnen doen. Ik was een paar weken terug in het kantoor van SenterNovem in Utrecht bij een informatiebijeenkomst over hun programma mobiliteitsmanagement.

Ik schrijf hier een verslag van de bijeekomst en probeer daarbij de inhoud te filteren uit de overheidstaal1.

Belangrijke informatie van de eerste spreker was dat er binnenkort een kwaliteitsimpuls reisinformatie komt. Ik kwam hier later meer over te weten van iemand van Connexxion. Het houdt in dat er een platform komt voor dynamische reisinformatie door heel Nederland. Ik kom hier later nog op terug.

Daarna kwam Klaartje Arntzen die vertelde over het programma en de invulling ervan. Het programma mobiliteitsmanagement van SenterNovem is er om veranderingen in reisgedrag te bewerkstelligen en de bereikbaarheid in Nederland te vergroten.

Wie?

Bedrijven en instellingen die zich met mobiliteit bezighouden en belang hebben bij de uitkomst van een project2 die een project in Nederland uitvoeren komen in aanmerking voor het programma.

Budgetten

Projecten worden ondergedeeld in Haalbaarheidsstudies, Onderzoek & Ontwikkeling en Praktijkexperimenten.

Haalbaarheidsstudies krijgen 75% van de kosten vergoed tot een maximum van €40’000.
Onderzoek & Ontwikkelingsprojecten krijgen 50% van de kosten tot max €120’000.
Praktijkexperimenten krijgen 25% van de kosten tot een maximum van €350’000.

Er is €1.5M beschikbaar voor praktijkexperimenten en €500k voor haalbaarheidsstudies en O&O (elk?).

Proces

Er is uiteraard sprake van een proces. De termijn voor indiening is verlengd tot woensdag 2 april 2008. De kosten zijn subsidiabel vanaf het moment van indienen. Een adviescommissie adviseert over de rangschikking aan de hand van de gestelde criteria3.

De criteria zijn:

 • Bijdrage aan de doelstelling van het programma (hoe nieuw en hoeveel impact)
 • Bijdrage aan bereikbaarheid en kwaliteit van de leefomgeving (CO2-effect en verkeersveiligheid)
 • Kans van slagen project (reizigers laten meedenken)

Senternovem biedt begeleiding door informatie, adviesgesprekken en het bespreken van concepten, de adviescommissie velt een oordeel en na de toekenning van het geld dragen zij zorg voor de beheer en begeleiding.

Praktijkvoorbeelden

Hierna kwam iemand van Connexxion vertellen over praktijkvoorbeelden van projecten die al dan niet gesubsidieerd waren en al dan niet geslaagd waren. Het was een duidelijk verhaal van ‘where the metal hits the road’ dat de werkelijkheid meestal een stuk weerbarstiger is dan in dit soort plannen staat en er rekening gehouden moet worden met generaties aan systemen die al in functie zijn.

Subsidies

Ik heb een gesprek met een subsidieconsulent van SenterNovem gehad. Deze kon mij niet al teveel verder helpen, behalve dan met de constatering dat mijn idee wel degelijk innovatief was en dat ik maar een aanvraag moest indienen en het met de juiste persoon bespreken om te kijken hoe we het beste hiermee verder kunnen.

In dat gesprek stelde ik nog wat dingen aan de orde, maar degene met wie ik sprak was te low level4 om me een zinnig antwoord te kunnen geven.

Openheid van boeken

Ik heb wat brochures meegenomen over het programma in zijn algemeenheid en (verantwoordings)publicaties met daarin de projecten waaraan subsidie is toegekend in elk jaar met speelse illustraties en leuke verhalen over hoe goed het allemaal wel niet is gegaan. Wat me daarin meteen opviel was dat bij geen enkel project stond wat het toegekende subsidiebedrag was voor dat project5.

Ik weet niet wat de reden is om die bedragen niet te publiceren. Het lijkt me dat het de eerlijkheid ten goede komt als de bedragen publiek zijn en dat het toekomstige subsidieaanvragers ook iets geeft om op te mikken wanneer ze hun aanvraag indienen.

Openheid van data

Bij de presentatie van de man van Connexxion viel me op dat sommige van de dingen die hij noemde al lang ontwikkeld zijn door ondere OV-bedrijven in Nederland. Volgens mij hebben bussen van Connexxion bijvoorbeeld nog steeds geen bord waarop staat hoe de halte heet waar je nu bent.

Het lijkt me een aardige eis aan projecten om binnen redelijkheid hun methoden en data open te stellen.

Dynamische Reisinformatie

Ik schreef hier al eerder over en de man van Connexxion was buitengewoon negatief over het vrijgeven van de statische informatie omdat die ‘van hen’ was. Het feit dat reizigers al twee keer betalen voor die informatie negeerde hij vanzelfsprekend.

De partijen die in Nederland verenigd zijn in een platform om de reisinformatie te regelen, houden zich op dit moment meer bezig met de invoer van systemen voor dynamische reisinformatie, zodat je dus op elk moment kunt weten waar vervoersmiddelen zich bevinden.

Hiervoor wordt een nieuw platform opgericht en gelet op hoe mensen in deze sector aankijken tegen hun klanten ben ik niet hoopvol dat het algemene publiek iets met die informatie mag gaan doen of dat partijen als Google Transit hier voet aan de grond gaan krijgen.

 1. En waar gepast plaats ik cynische kanttekeningen in de voetnoten.
 2. Toch raar want volgens mij richt een bedrijf als Connexxion klakkeloos BV’s op voor dit soort dingen.
 3. Meer over dit alles op de SenterNovem website waar al zij het wat ontoegankelijk en chaotisch al deze informatie zeker ook staat.
 4. Hij werkte er net.
 5. Als je het budget voor het jaar weet en het aantal projecten, kun je wel op een gemiddelde uitkomen, maar dat zegt heel weinig.

6 thoughts on “Bijeenkomst SenterNovem Mobiliteitsmanagement”

 1. Connexxion/Twents (niet exact hetzelfde als Connexxion, denk ik) rijdt hier in Enschede sinds twee jaar met nieuwe bussen, die een groot halte-tijden scherm hebben. Werkt redelijk. Ook lijn 30 tussen Den Haag en Naaldwijk heeft een informatie display, maar dan een kleine LD lichtkrant.

 2. @Mark, dat lijkt er wel op. Dat is redelijk suf van die plugin. Ik zal kijken of er een nieuwe versie van is en/of het aanmelden.

 3. Goed punt over het krampachtig op hun data zitten van sommige vervoersbedrijven en het monopolie van OV9292. Misschien moet je dit echter Europees spelen i.p.v. op Nederlands niveau.

  Ik denk dat je moet proberen om de juiste mensen (Neli Kroes?) in Europa te vinden, die graag een Europese vervoersmarkt zien en een bijbehorende (hopelijk) betere&goedkopere mobiliteit.

  Een van de obstakels is dat elk land en soms zelfs elk bedrijf zo zijn eigen routeplanner(s) heeft. Probeer maar eens een reis over de grens te plannen.

  Hoe kan ik er als consument nu achter komen wat de snelste & goedkoopste route van mijn huis in Utrecht naar mijn hypothetische oom in Zuid Frankrijk is? Het Nederlandse deel moet ik dan met 9292ov uitzoeken, voor het deel bij mijn ‘oom’ moet ik een regionale, waarschijnlijk alleen Franstalige, planner gebruiken. Voor de reis daartussen moet ik op de NS, Franse Spoorwegen of (waarschijnlijk beter) Deutche Bahn kijken. Maar ik moet natuurlijk ook nog even alle vlieg price fighters en Expedia raadplegen.

  Dit moet beter kunnen. Als Europa openbaarvervoersbedrijven kan overtuigen (of voor mijn part dwingen) om alle routes en prijzen in een standaard formaat gratis/betaalbaar beschikbaar te stellen dan ontstaat er een markt voor Europese routeplanners. Google springt daar dan vanzelf wel in en misschien dat het zelfs OV9292 overtuigt om eens wat verbeteringen aan te brengen.

  Groet,

  Sjors

 4. Ik denk dat het monopolie van OV9292 goed is. Dat zorgt er temminste voor dat alle data gegarandeerd ergens beschikbaar is en je een reis kunt plannen van overal in Nederland naar overal. Probeer dit maar eens te doen in Duitsland.
  Als deze data bij allemaal lokale vervoerders zou zitten, zou je ze één voor één moeten zien te overtuigen van de noodzaak van openheid.

  Europees weet ik niet of ze er veel kaas van gegeten hebben, maar het zou goed zijn om een algemene regel te formuleren: “De reiziger heeft al betaald voor vervoersinformatie met zijn kaartje (en vaak ook met belastingen). Als de reiziger die informatie wil hebben, moet hij die kunnen krijgen.”

  Het is een lastig probleem. Met de spoorwegen is het al zo dat ze nauwelijks tijdinformatie en zeker geen prijsinformatie kunnen leveren voor treinenreizen buiten NL/UK/DE/FR.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.