Zeg Nee! tegen copyright

Even een kleine copyright roundup na de farce van het proces tegen the Pirate Bay en Brein die daar weer in springt. Gebruik in de tussentijd the Pirate Google totdat Brein die ook weet te blokkeren.

Ik zou willen dat er meer van dat soort verdedigers van onze collectieve cultuur bestonden. Recent is de copyright termijn in Europa weer opgerekt en onze cultuur weer een stukje verder uitgehold voor de zelfverrijking van bemiddelende instanties (zie het videofragment hieronder).

Op dit soort momenten is het handig om even na te gaan waarom een wet is ingesteld en of die geest van de wet nog steeds gediend wordt door de huidige praktijk. Het concept van auteursrecht is in tegenstelling tot wat mensen denken niet bedacht als oudedagsvoorziening voor platenbazen.

Het oorspronkelijke idee was dat een tijdelijk monopolie op de exploitatie van een werk door de auteur, een stimulans zou bieden voor de auteur om meer werk te maken. Simpel gezegd: jij kijgt geld voor je liedje en daarom maak je meer liedjes.

Hoe het nu werkt is dat er niks tijdelijks meer is aan het monopolie omdat dat elke keer wordt opgerekt1. De exploitatie is heel omslachtig geregeld, in Nederland door allemaal schimmige tussenliggende organisaties, of in veel gevallen ook helemaal niet geregeld (het zogenaamde Orphan works problem). En er zijn bewijzen dat het verlengen van deze termijnen geen toename van werk in kwaliteit of kwantiteit ten gevolg heeft. Uit mijn ervaring: volgens mij is er nu meer én betere muziek dan ooit tevoren.

Als je dit allemaal bekijkt vraag je je af waarom we het eigenlijk doen? En dit zijn alleen nog maar de bezwaren tegen de manier waarop we copyright nu geregeld hebben. Wat daar nog niet bij opgeteld is de culturele schade die de wetgeving aanricht omdat deze de creativiteit en innovatie van iedereen beperkt. Artiesten krijgen dat tijdelijk monopolie op hun werk waarna het hoort terug te vloeien in de collectieve cultuur. Elke verlenging van dat monopolie is diefstal van iedereen2.

Of ze het nu willen of niet, de nummers van de Beatles zijn onderdeel van die collectieve cultuur. Net zoals zij invloeden en onderdelen uit toen bestaande muziek hebben gebruikt, moet hun muziek weer inspiratie en herbruikbaar zijn voor hedendaagse creaties3.

Over de verdedigers gesproken, ik was erg blij dat de aankomende directeur van de Koninklijke Bibliotheek aankondigde om de grenzen van het auteursrecht op te gaan zoeken omdat dit ‘een rem op de vrije informatievoorziening is’. Misschien dat mensen eerder geneigd zijn naar hem te luisteren dan naar een stel piraten, maar in de strijd voor onze cultuur is alle hulp welkom en zijn wat mij betreft alle middelen geoorloofd.

Update: Natuurlijk zegt Lawrence Lessig het weer een stuk uitgebreider en beter verwoord dan ik in deze video: “Getting the Network the World Needs”.

  1. Waarom zou iemand na zijn dood nog geld moeten ontvangen voor werk? Meer productie valt niet meer te verwachten.
  2. Vergelijk het met de rhetoriek dat het downloaden van muziek diefstal zou zijn van de artiesten.
  3. Of vergelijk het met Disney die zonder schroom klassieke sprookjes heeft verbeeld, maar staat te steigeren wanneer iemand hetzelfde met hun werk wil doen.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.