Nationale Databank Wegverkeersgegevens

Via Gerard het nieuws over het NDW dat geopend is door Minister Eurlings. Het eerste resultaat is een warrige site: Nationaaldatawarehouse.nl.

Het lijkt me boeiend om de intensiteit van het wegverkeer in Nederland globaal te visualiseren, en het lijkt erop dat het NDW die gegevens beheert en aanbiedt. Nergens op de site is te vinden hoe je dan als potentiele afnemer aan die gegevens komt. Wellicht zijn hier marktpartijen hier —zoals wel vaker— nauw gedefinieerd als een soort ons-kent-ons clubje waar men elkaar wél weet te vinden.

Hier toch maar mijn vraag:

Beste,

Ik begreep dat het NDW onlangs geopend is. Ik zou graag toegang willen tot de actuele gegevens over het verkeer op de Nederlandse weg. Ik kan op uw site een verzameling vragen en antwoorden vinden: http://www.nationaaldatawarehouse.nl/index.cfm?page=FAQ
maar nergens staat uitgelegd wat ik moet doen om een afnemer te worden.

Via deze e-mail dus mijn vraag hoe ik afnemer kan worden van gegevens uit het NDW, welke gegevens ik dan kan verkrijgen en onder welke voorwaarden en in welke formaten.

Bij voorbaat dank voor uw antwoord,

Ik hou mijn adem niet in, maar we kunnen zien.

5 thoughts on “Nationale Databank Wegverkeersgegevens”

  1. Op http://tinyurl.com/kl6l6n (onlogische plek, dat wel) staat dat je contact kunt opnemen voor interfacespecificaties:

    “Leveranciers en afnemers van NDW kunnen de aanvullende interface specificaties opvragen bij het secretariaat.”

    Mailtje lijkt me dus inderdaad een logische eerste stap. Wat wil je gaan bouwen op basis van die gegevens?

  2. Dat had ik gelezen inderdaad. Vond het ietwat bizar.

    Ik weet het nog niet, maar ik denk dat er genoeg wrede dingen te bouwen zijn, dan.

  3. Ik zou het in elk geval interessant vinden met oog op analyses van voorkOmen en vOOrkomen van (dieren) verkeersslachtoffers. Ik dacht altijd dat verkeersvolumes nauwelijks werden geregistreerd! Ook maar eens met RWS bellen dan… En ik ken daar inderdaad toevallig wat mensen 😀

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.