Ontwerp en complexiteit als journalistieke kansen

De laatste dagen staan een beetje in het teken van gelekte e-mailtjes van, naar en door invloedrijke mensen in Nederland. Een van de recentere is die van de nieuwe hoofdredacteur van het NRC, Peter Vandermeersch, naar zijn redactie, hieronder (via):

Klik voor groter. Vandermeersch benoemt een serie dingen die de krant zou kunnen en moeten verbeteren om ‘het centrum van het politieke en intellectuele debat’ in Nederland te worden. Ik denk dat weinig mensen echt problemen zouden hebben met deze punten, veel ervan zijn nogal voor de hand liggend: sneller, beter, harder nieuws, geen primeurs laten afpakken, geen dingen laten liggen.

Wat ik vanuit Monster Swell wel interessant vond was zijn herhaaldelijke roep om twee dingen die in ons straatje liggen.

Helderder maken van ingewikkelde cijfers en kwesties

We zijn niet goed in cijfers

Hij geeft aan hoe het problematisch is om cijfers die in de krant staan voor de lezer te duiden op een manier dat het interessant is en dat mensen snappen wat het betekent. Journalisten die statistiek leuk vinden zijn er niet zo veel.

Hetzelfde met het punt over het pensioendebat:

We hebben het niet of heel weinig over de vraag hoe groot ons pensioen is, wat we nu moeten doen als dertigjarige, veertigjarige of vijftigjarige om straks een goed pensioen te hebben

Dit is een kwestie die bij meer mensen speelt die ik ken, maar daarnaast juist bij dit soort grote vormeloze maatschappelijke problemen zou een krant de verdieping en verduidelijking moeten brengen die iedereen mist. Dit kan visueel, of met een dossier of door een online supplement met interactieve rekentools en tie-ins met andere bedrijven.

Journalistiek is teveel een bastion van de alpha/gamma geweest maar in een complexer wordende wereld zijn er mensen nodig die wiskunde en statistiek kunnen gebruiken om complexe thema’s te identificeren, te analyseren en dat dan om kunnen zetten in een verhaal waarin ze dat alles uitleggen. Deze mensen moeten dan juist niet weggestopt worden in de wetenschapsbijlage. Wetenschap, techniek en ontwerp raken tegenwoordig elk facet van ons leven.

Datajournalistiek is daar één onderdeel van. Deze thema’s blijven terugkomen. Gegevens moeten verzameld worden en ontsloten als journalistiek gereedschap, soms voor een plaatje of kaartje in de krant, soms voor een online tool en soms misschien alleen als achtergrond bij een stuk tekst.

Daar heb je mensen nodig die een beetje van alles kunnen en een paar specialisten. Is dit een wensdroom? Valt dit te integreren in de dagelijkse praktijk van een krant of uit te voeren in tijdelijk dienstverband? Wij denken van wel en we willen graag uitzoeken hoe en wat.

Beter visueel ontwerp

We zijn niet creatief genoeg in onze aanpak en presentatie.

De roep om interessantere formats en betere en visuele presentatie van de concepten die in de krant komen. Met kaartjes, foto’s en over het geheel: beter ontwerp.

We creëren te weinig ingangen in onze stukken.

Het verhaal over die lichtbalk blijft een beetje vaag maar dit is ook weer een roep om een interessantere opmaak en formattering van stukken.

Niet precies in ons straatje, want Monster Swell doet zelf geen visueel ontwerp, maar we hebben een redelijk sterke mening over wat wel en wat niet goed/mooi is en we zoeken naar de beste grafische ontwerpers om mee samen te werken (in Nederland moet dat vooralsnog met een klein lampje).

Goed grafisch ontwerp begint met een sterk concept en een goede ordening van wat belangrijk is en wat niet (informatie-ontwerp). Dat doen we dan weer wel. Wat de rest betreft, stel ik voor dat ze @iA inhuren en de NRC deze eeuw in katapulteren.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.