Ik ben bereid

Je gaat een verlaten loods in waar je verwelkomd wordt. Je mag de ontmoeting met de ander aangaan voor een persoonlijke ervaring en voor een hoger doel. De bedoeling wordt gaandeweg duidelijk en het uiteindelijke aanbod is lidmaatschap van een club, van dé Club.

Veel mensen worstelen door het wegvallen van traditionele structuren met vragen over zingeving en hoe we de samenleving moeten inrichten. Met de crisissen waar we de laatste tijd door geplaagd worden zijn die vragen urgenter dan ooit. Elke moeilijke tijd heeft mensen nodig die nieuwe dingen verzinnen en uitvinden hoe het verder moet. De Club is een mengvorm van kunsten, mensen en thema’s die hen zoekt en verbindt.

Elke avond is anders. Iedere deelnemer haalt eruit wat ze erin stopt, op de avond zelf en daarna. Wat het wordt, dat weet niemand maar de uitnodiging staat open en de noodzaak is duidelijk. Het enige wat er te verliezen (en te winnen) valt is een alternatief.

De Club speelt zich nog tot 25 september af in Roest Amsterdam en daarna in Eindhoven en Gent. http://de-club.nu

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.