Er valt heel veel te zeggen over de Toeslagen-affaire.

Hier bijvoorbeeld hoe de ratten in de cie Financien de waarheidsvinding opzettelijk geblokkeerd hebben.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.