De organisatiestructuur is sowieso een kwetsbaarheid van Nederland crisisland, verzucht Arjen Boin. Allereerst is het probleem dat onze ministeries niet meer de capaciteiten in huis hebben om zelf het heft in handen te nemen. Den Haag heeft steeds meer een monitorende en coördinerende functie gekregen. Ambtenaren zijn in veel gevallen geen specialisten meer op de dossiers die ze beheren – hun specialiteit is vergaderen en managen en ze rouleren door de organisatie.Grofweg kun je als bestuur in tijden van crisis twee dingen doen: optie één is overschakelen op een crisisstructuur, zegt Boin. Daarbij centraliseer je de macht en breng je het aantal mensen dat mag meepraten terug. Dan kiezen we de mensen die namens ons de belangrijkste beslissingen nemen. Na afloop rekenen we af. Een crisisorganisatie is georganiseerd in een trechter. Aan het eind van die trechter zit de persoon die zich goed laat adviseren en op een gegeven moment zegt: ‘We gaan naar links of naar rechts.’
Uiteindelijk komt het bij de aanpak van zo’n crisis voor een groot deel aan op het politiek leiderschap

https://www.groene.nl/artikel/we-moeten-een-coronageneraal-hebben

The more experience you have, the more implicit authority you will have. It can be tough to understand that when you propose a silly idea over lunch when you have 5 years of experience has a very different impact than when you have 15 years of experience — someone might actually listen to you and go make it!Really, this is a great thing, a sort of influential power you gain. It needs love, care and maintenance though — always work on getting better, learning from your mistakes and improving on your experience. There’s nothing more dangerous for an organization than a person with terrible ideas whom everyone admires professionally.

https://staff.design/rasmus-andersson

[Cryptoart is] a crime against humanity.

I’m horrified to see this willingly traded for an opportunity to reproduce the worst parts of the existing physical art market, where “the original” is useful foremost as a rare thing- a unique thing- that, in its scarcity, is an asset.

Many would call me unrealistic and naïve for this, unwilling to make compromises in the world we are living now because of an idealistic vision of a tomorrow; and to them I would like to say that we literally invented an extra-sovereign monetary system that within 10 years has generated trillions of dollars of worth and is held up with the power consumption of a small country.

https://everestpipkin.medium.com/but-the-environmental-issues-with-cryptoart-1128ef72e6a3