Interactive Environments

A small post about the Interactive Environments exhibit at my alma mater. I had to be in Rotterdam anyway that day so I decided to drop by.

There’s some confusion at Delft Science Center whether the exhibit is really open to the public, but it isn’t locked, so just head there and take the first door on your right. Maybe because of the confusion, the machines aren’t turned on, so it’s a rather static display of interactive environments.

Some pictures:
Structure
Structure
Cabinet
Structure

Let it rain

Light Stand

A long held dream came true for me with the delivery this week of my first light stand and umbrella combination. I wanted to play with studio photography longer already, but what really brought it home was following Dustin Diaz’s Project 365 where he did an interesting strobist setup for every day of 2009. I learned so much from that.

So now I can shoot portraits with off camera soft directed light. This is just the beginning:
Self

Where is the money?

Last week I trod off to Haarlem along with most of the usual suspects for the Rethinking Media event: “Show me the Money” organized by Dutch Media professionals. Along with the people from the Dutch online scene, there were a lot of professionals from the media industry present which proved to be an interesting mix.

I had been interviewed for this event a couple of weeks earlier talking about how TipiT could be a business model for new online media initiatives. Video (in Dutch):

Alper Çugun (TipiT.to): Micropayments werken als je maker webcontent kent | Show me the Money #2 from Mediacontainer on Vimeo.

It was a nice event, with some very interesting keynotes. A lot of fun was to see a large part of the Mediaminds together for a live taping of the podcast:
Mediaminds Panel

Matt Thompson had a great talk:
Matt Thompson

But I would recommend you watch the video for Chris Thompson’s talk (twitter) about the Guardian Platform. The things they’re doing there are really very inspiring:
Chris Thorpe

My biggest takeaway from these industry events is that the industry is in nowhere near as bad a shape as they claim to be. The whole ‘the media is dying’ thing is mostly fear mongering. Money is still being made in the media industry, just not the same ridiculous amounts as they used to make and not wholly by the same people. I understand that this may upset some incumbents, but it’s not the disaster it’s made out to be.

De anatomie van het nieuws

Shirky schreef pas zijn anatomie van het nieuws in: “Rescuing the Reporters” waarin hij een krant ontleed in nieuws en restmateriaal en dan ook nog dat nieuws splitst in zelf-gemaakt en uit andere bronnen afkomstig.

Het leek me boeiend om dat hier ook te doen, dus kocht ik afgelopen vrijdag twee gedrukte exemplaren van nrc.next en wegens tijdgebrek knipte ik ze dinsdag aan stukken.

Start

Ik kwam daarbij wat interessante dilemma’s tegen. Wat Shirky hard nieuws noemt komt voor, maar daarnaast staat er in onze kranten ook veel lifestyle-achtig achtergrond materiaal. Het is dus een beetje onduidelijk in sommige gevallen waar dat bij zou moeten.

Separated

Maar hier eerst even de resultaten van mijn steekproef:

nrc.next totaal 103g 100%
Advertenties 19,5g 19%
Anders 37,5g 36%
Nieuws 46g 44%
Nieuws uit eigen productie 34g 33%

Ik vind dat er nogal wat dingen in staan waarvan ik vrij zeker weet dat het niet behoort tot de ‘iron core of news’ zoals een stukje over de inhoud van het kerstpakket, wat over freefighting, een pagina grote illustratie en een dagboek van wat politici in Suriname. Als ik die weglaat, dan hou je 18,5g (18%) stricter nieuws uit eigen productie over.

News or not?

Het is de vraag of we hier dezelfde conclusies uit kunnen trekken als Shirky doet voor zijn krant. Maar zijn betoog dat er weinig origineel nieuws is en dat de verslaggevers gered kunnen worden in non-profit instanties is misschien zo gek nog niet.

Kranten maken een herdefinitie door offline en online en de hoeveelheid écht eigen nieuws wordt minder. Wat ze dan wel doen: becommentariëren van nieuws op blogs, smaakgids zijn voor mensen met weinig tijd, lifestyle magazine spelen. Daarnaast wordt er strak gestuurd op de kosten en weinig geïnvesteerd in digitale infrastructuur vanwege het korte termijn-winstoogmerk. Terwijl het volgens sommigen niet eens zó slecht gaat met de krant.

In ieder geval kan ik hier nog wel veel over schrijven maar ik ga zaterdag op vakantie en bewaar het voor volgende posts. De gegevens van het verknippen wilde ik alvast publiceren.

120

I had my Yashica D repaired and also recently acquired a lightmeter to make the process of shooting easier and now I’m slowly but surely shooting stuff with it.

Martijn

Mony is helping me out scanner-wise and I must say I’m amazed at the quality, the vibrance and sharpness this ‘old piece of junk’ shoots and this archaic process returns.

Double Chocolate Muffin

And added to that I’m completely untrained and have hardly any experience with this stuff, so who knows how much improvement is still possible. Here’s to film in a digital age.