Online campagnes — Canvassen voor de PvdA

Ik heb hier al geschreven over datavisualisatie in campagnes in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. De campagnes hier lijken te klein, te kort en te weinig budget hebben om serieus mee te spelen met de grote jongens maar verschillende partijen doen toch hier en daar hun best.

Maurits Martijn schreef pas in VN een stuk “Heeft online campagnevoeren zin?” over de online campagnes met een redelijk pessimistisch beeld.

‘Er lagen geen plannen klaar. De partijen zijn webmensen gaan inhuren, terwijl die er al een jaar hadden moeten werken. En dat terwijl ze zoveel tijd hebben gehad. Een strategische blunder.’ (VN)

Die hadden er al een jaar moeten werken? Hoe lang hebben we dat internet nu al?

De campagnes zijn inderdaad te kort om met een concept te ‘knallen’ zoals het gebruikelijk is in de marketingwereld. Het artikel van Maurits is een momentopname twee weken voor de verkiezingen. De GroenLinks Toekomst Facebook Applicatie (de eerste politieke facebook app in Nederland!) werd daarna pas gelanceerd net zoals de Google Map voor de PvdA-campagne.

Nu heb ik een hekel aan campagnes. Campagnes hebben een begin en een einde. Ik denk niet dat een einde goed is voor je online engagement. De campagne-vorm is ook hoe de meeste websites nog steeds gebouwd worden: men verzint iets, zet het veel te laat uit, heeft heel veel stress tot de lancering en daarna kijkt niemand er nog naar om. Niet goed.

Politieke partijen hebben wel een woord voor het alternatief: ‘de permanente campagne’ maar vaak ontbreekt de visie welke sites ze waar moeten inzetten om duurzaam meer diepte en gelding te geven aan hun politieke verhaal. Tijdens een campagne kun je je online presence aanzetten en richten op de verkiezingen maar functioneel blijft het hetzelfde.

Zin?

Heeft de online campagne überhaupt zin? Dat is een vraag waar Ernst-Jan zich mee bezig houdt op zijn netwerkrevolutie blog. Ik neig ernaar om te zeggen dat internet de kosten van samenwerken verlaagt, maar dat we daarin in Nederland een remmende voorsprong hebben. De kosten om dingen te doen zijn hier al heel laag en de meeste dingen zijn al goed geregeld. Daarnaast zijn de meeste mensen die iets kunnen betekenen redelijk inert en hedonistisch ingesteld waardoor ze niet door een Facebook-groep in beweging komen. Online zie ik hier vooral als vastlegging van/rimpeling op het oppervlak van een echte onderliggende beweging.

Iets wat partijen wel kunnen doen en wat op de lange termijn zin lijkt te hebben is een voorstel van Greenfield aan de hand van zijn stuk over de community organization van Harvey Milk in het Castro. Partijen moeten elke interactie, elk contact met potentiële stemmers (=iedereen) vastleggen. Die potentiële stemmers kunnen ze dan langzamerhand meer en meer informeren en betrekken.

Dit moet niet alleen tijdens de campagne gebeuren. De rest van het jaar zijn er nog genoeg interessante acties, evenementen en issues waar je als partij positie op in kunt nemen en mensen aan je kunt binden. Wat is nu geloofwaardiger, een partij die je alleen tijdens campagne-tijd weet te vinden (zie Dijkshoorns laatste) als zij je nodig hebben of een partij die altijd ‘weet’ wat er speelt en jou meeneemt en op de hoogte houdt?

PvdA Canvasacties

Ik noemde het project voor de PvdA al van Monster Swell. Aan het ‘begin’ van de campagne kregen we de kans om een concept te verzinnen rondom de canvasdata van de PvdA. De PvdA vroeg tijdens de campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen aan mensen in de wijken wat ze goed en slecht vonden en wat er beter zou kunnen. Deze enquêtes werden vastgelegd om inzicht te geven in wat er leeft in een wijk.

Dit is voor je lokale beleidsvorming al heel interessant, maar de volgende stappen zijn: laten zien aan mensen dat je naar ze luistert, de problemen vaststellen, oplossingen formuleren en laten zien dat wat je doet effect heeft (toch het beste platform voor je herverkiezing). Veel kwesties zijn tegenstrijdig, mensen zijn vaak blij met hun rustige leefomgeving maar vinden het winkelaanbod dan erg beperkt of de bereikbaarheid slecht. Al deze dilemma’s moet je samenbrengen, onderhandelen en een ‘beste’ oplossing doorvoeren.

Politiek is eigenlijk niets anders dan een ontwerp-probleem voor de samenleving.

De uitdaging was om op basis van onregelmatig binnenkomende gegevens een coherent geheel te maken dat de toestand van het land lokaal samenvat en inzicht geeft aan de mensen die de enquêtes ingevuld hebben. We bedachten toen een interactieve infographic zoals je ze vaak in de krant ziet maar nu doorklikbaar en zoombaar voor meer detailweergave. Dit alles uiteraard in een hectische periode met campagnebudgettering voor tijd en geld.

Het resultaat is: Mijn Buurt: Dit is Nederland

pvdacanvas

pvdacanvas2

Een aardige eerste stap waarin je per stad kun zien wat de gecombineerde uitkomsten zijn van de enquêtes en op postcode kunt zoomen naar wat mensen bij jou in de buurt vinden (zo die hem hebben ingevuld, zo niet dan mag je hem direct zelf invullen). De volgende stap is om dit beter en structureler aan te pakken zodat het een lokaal platform wordt voor de verschillende afdelingen.

In ieder geval zijn dit natuurlijk prachtgegevens om mee te werken omdat er echte verhalen van mensen in staan. Het geeft ook een interessant beeld van Nederland dat vooringenomen ideeën bevestigt (in Den Haag en Overvecht ervaren mensen veiligheid als het grootste probleem) en soms ontkracht. Over het algemeen kun je zien dat mensen tevreden zijn, dat ze kleine problemen hebben en dat ze vinden dat het Goed gaat met Nederland. Dat is ook wel weer eens fijn om bij stil te staan.

Online Tuesday – Data is the new Quicksilver

Afgelopen dinsdag gaf ik een presentatie op Online Tuesday over de toekomst van het internet. Ik had me niet geheel beseft dat de brief van de presentaties subtiel verlegd was naar doe een pitch over de toekomst van je bedrijf, maar des te beter eigenlijk.

Ik gaf een praatje dat zijdelings verwant is aan Monster Swell, namelijk de tsunami van Big Data (zie ook een vorige presentatie) die over ons heen gaat spoelen.

Het format van vijf minuten zonder visuele ondersteuning is de puurste presentatie-vorm —en verdraagt daarom geen bullshit of slechte voorbereiding— maar een verhaal over data-visualisatie zonder visuals… dat is toch lastig.

Volgens mij ging het best aardig (ook naar aanleiding van de reacties) en er is een video-registratie van, zie hieronder vanaf tijdsindex 19:08:

Online Tuesday Juni -Spreker 6-10 from Videofix on Vimeo.

Online Tuesday Juni -Spreker 6-10

Een paar takeaways:

Data is het nieuwe kwikzilver.

Alles wordt in de komende vijf jaar volgesensord.

Fresh election results

Interesting to see that there were a ton of election result charting, display and visualization sites that popped up just before the elections. It seems that this is a hot topic.

We just added a preliminary dataset with yesterday’s election results. If you want to see the decimation of the CDA and the blue spread with the rise of the VVD (also compared with the municipal elections earlier this year), see here: http://bit.ly/a7s3l2

Quick entry of 2010 parliamentary election results

There are some outstanding results and some outstanding todos for the map which explain the holes. Those will be fixed shortly when the entire map migrates to the 2009 Shapefile.

Dutchstats — Your personal Atlas of the Netherlands

Last weekend we released Dutchstats, an online interactive datavisualization of election results and local statistics for Dutch municipalities by Monster Swell, an Amsterdam dataviz agency.

What?

Dutchstats — an application to view Dutch election results and statistics collected by the CBS side by side.

http://bit.ly/dutchstats

index.html

A video demo:

Dutchstats from Alper Çugun on Vimeo.

Who?

Dutchstats has been made by Monster Swell with Alper Cugun and Alexander Zeh.

Which data?

The CBS  publishes Shapefiles with the boundaries of the municipalities, burroughs and neighborhoods of the Netherlands with a legend of the statistics they bundle. The tools that the CBS themselves provide to view this data are not very user friendly, see both: Statline and CBS in uw buurt.

The election results for the European Elections of 2009 came from nlverkiezingen.com. We entered the results for the 2010 Municipality Elections ourselves. Parliamentary Election results are provided by the Kiesraad (electoral council).

Why?

This project started as a foray into drawing municipal boundaries on the screen. No easy to use tool to plot statistics at that level existed yet, so we thought that would be an interesting and useful problem to tackle. After some attempts we created a proof of concept in Processing, but we did not think a Java applet is ‘distributable’ enough. We then rewrote the entire thing in Processing.js.

A logical consequence of having an easy way to draw local statistics was to create a tool to visualize the statistics that were already bundled in the provided Shapefile. We think the result is quite interesting.

Wat is so interesting about it?

There are tons of stories in this data waiting to be told just like there used to be in any old atlas. Instead of paging through the graphics and charts in one of those, Dutchstats allows you to compare statistics for the same area side by side. It makes the social geography that the CBS collects directly tangible with as little jargon as possible.

Some interesting views on the data:
The decimation of VVD and PvdA by LPF in 2002
The dissolution of LPF in 2003
The location of the Dutch Bible Belt
The prevalence of PVV compared to the amount of non-Western immigrants
Crop farms compared to cattle farms

But there are dozens more interesting stories waiting to be told in these numbers and that is exactly what makes them so interesting. You can keep clicking through, changing the selections, viewing local results etc. That is exactly what we think a good datavisualization should provide.

What’s next?

The source code is available on github. An open source release geared towards making it easy to plot your own data on the map —even for non-programmers— is forthcoming. Also we only discovered a more recent Shapefile on the CBS site after the public launch of this project. We will integrate that as soon as possible.

Some other stuff we are considering:

 • Speed optimizations, the visualization is near unusable in Firefox. Recent versions of Webkit and especially Chromium perform much better. I would be interested in hearing if this works in IE9 and how it performs.
 • Zooming display, the same statistics are provided on lower levels as well. Adding those shapefiles and enabling drilling down to the very local level could be very interesting.
 • Showing all of the data displays in small multiples.
 • We’re always interested in displaying more data that can be aggregated at the municipal level. Get in touch.

Dutchstats – Je persoonlijke atlas van Nederland

Release van Dutchstats een online interactieve datavisualisatie van verkiezingsuitslagen en statistieken voor Nederlandse gemeenten door Monster Swell een Amsterdams datavisualisatie-bureau i.o.

Wat?

Dutchstats — een applicatie om Nederlandse verkiezingsuitslagen en andere door het CBS gepubliceerde statistieken naast elkaar te kunnen bekijken.

http://bit.ly/dutchstats

index.html

Een video’tje:

Dutchstats from Alper Çugun on Vimeo.

Wie?

Dutchstats is gemaakt door Monster Swell met Alper Cugun en Alexander Zeh.

Welke gegevens?

Het CBS stelt Shapefiles beschikbaar met de grenzen van gemeentes, wijken en buurten. Hierbij hoort ook nog een legenda van de bijgevoegde statistieken. De tools die het CBS aanbiedt om met die gegevens om te gaan munten niet uit in gebruiksvriendelijkheid zie: Statline of CBS in uw buurt.

De uitslagen voor de Europese Verkiezingen van 2009 van nlverkiezingen.com. De uitslagen van de Gemeenteraadsverkiezingen van 2010 zelf ingevoerd. De uitslagen van de Tweede Kamer-verkiezingen van de Kiesraad.

Waarom?

Dit is voortgekomen uit een onderzoek naar een makkelijke manier om gemeentegrenzen te tekenen en dat herbruikbaar te maken om willekeurige statistieken op weer te geven. Na wat omzwervingen werkte er een proof of concept in Processing, maar omdat dat lastig distribueert hebben we toen het geheel herschreven in ProcessingJS.

Een logisch vervolg was toen om in dit proof of concept de statistieken die er al in staan te visualiseren. Het resultaat is interessant.

Wat is er zo boeiend?

Er zijn aan de hand van deze gegevens heel veel verhalen te vertellen. Het is de sociale geografie en de statistiek van het CBS direct tastbaar gemaakt met zo min mogelijk jargon en zonder specialistische gereedschappen.

Een paar interessante dingen:
De decimering van VVD en PvdA door LPF in 2002
Het verdwijnen van de LPF weer in 2003
Locatie van de Bible Belt
Aanwezigheid PVV vergeleken met hoeveelheid Niet-Westerse Allochtonen
Gewassenbedrijven tegenover Veeteeltbedrijven

Maar er zitten nog veel meer interessante verhalen in deze cijfers en dat is ook wat het leuk maakt. Je kunt erdoorheen blijven klikken, vergelijken, veranderen en weer. Dat is wat ons betreft ook wat een goede datavisualisatie zou moeten doen.

Hoe nu verder?

De broncode is nu al beschikbaar op github. Binnenkort volgt een open source release met nog wat nettere en gebruiksvriendelijkere code met een duidelijk integratie-punt voor ook niet-programmeurs.

Openstaande punten:

 • De Shapefile en de bijbehorende CBS statistieken zijn uit 2006 Als het CBS een nieuwe versie wil uitbrengen zouden we dat op prijs stellen.
  Albert de Klein attendeert me op een Shapefile uit 2009 die op de site staat maar die met geen mogelijk te vinden was voor mij. Ik zal de kaart binnenkort updaten met deze versie.
 • Door gemeentelijke herindelingen gaat de visualisatie van verkiezingsuitslagen op een gegeven moment niet goed meer. Een goede Shapefile voor ieder jaar zou ideaal zijn. Als dat niet mogelijk is, dan is een andere strategie nodig om gemeentes historisch met elkaar te kunnen blijven vergelijken.
 • De snelheid kan sterk verbeterd worden. Het is aan te raden om een laatste versie van Webkit of Chromium te gebruiken.
 • Meer gegevens die op gemeenteniveau bekeken kunnen worden zijn altijd welkom. Eentje die we graag zouden zien is: rijksuitgaven per inwoner.
 • Meer functionaliteit: grootste partij per gemeente is niet de beste manier om naar de uitslagen te kijken blijkt snel. Een uitbreiding om gemeentes aan te kunnen klikken en dan een detailweergave van de uitslag voor die gemeente te zien, ligt voor de hand.

Links

VVOJ: Schatkamer vol verborgen leads
Open Data Network: Hack de Overheid – Hackday in Holland
Kennisland: Hacken voor de Goede Zaak

Dead trees

I don’t think I disagree with anything Craig Mod writes.

In his: “Books in the age of the iPad” he argues succinctly for the abolishment of most printed books in favor of those that are properly designed for the medium.

I myself am going to get rid of all of my books save the design, poetry and photography ones. Because:

The convenience of digital text — on demand, lightweight (in file size and physicality), searchable — already far trumps that of traditional printed matter.

It’s good that most people haven’t caught on to that yet. It gives me time to get rid of my book collection before the perceived value of printed paper plummets through the floor.

De val uitgelegd

Hier een hele leuke video over de val van het kabinet (via):

De val van het kabinet from twelve o'clock | motion media on Vimeo.

Dit is echt heel leuk. Ik was me er niet van bewust dat we in Nederland dit niveau van grafisch uitleggend werk konden maken (al zijn ze er wel) en ik wist niet dat Uruzgan ons €1 miljard kost.

Één probleem: de video is grafisch sterk, maar slaagt helaas niet in zijn doel. Als je een overzicht wilt zien van de gebeurtenissen die geleid hebben tot de val van het kabinet dan is het ok, maar het wordt niet helemaal duidelijk waarom het kabinet gevallen is. De video gaat te snel en de verschillende gebeurtenissen en data worden een brei van opeenvolging. Het overzicht en de context missen.

Dit frame is één van de betere in de video omdat je tegelijkertijd heden, verleden en toekomst ziet:
De val van het kabinet! Begrijpelijk, Kort & Helder

Het was een stuk beter geweest om altijd iets van context te laten zien of herhaaldelijk een overzicht te geven en dan weer in te zoomen, van macroscoop naar microscoop en weer terug.

Ranking our schools for better effect

Last week we had this piece of news in the Netherlands: “Scholenranglijst van Trouw heeft effect” (School ranking by Dutch newspaper Trouw sorts effect):

Trouw has a database on their website with the statistics from our board of education which they editorialize and republish on their Schoolprestaties site. The news piece reports on research that shows this ranking has a real effect both in prospective school choice and in school improvement.

This week BERG release their Schooloscope (formerly Ashdown) site that makes statistics about school quality accessible. The story about how it works is particularly worth reading. The entire thing is a beautiful work of insight.

The Guardian has a profile of BERG’s work and about Schooloscope and it raises the question if there is no end to the goodness that will come from the 4ip funds.

The Trouw school site we have, though it could have been more beautiful, more legible and more open, does get the job done quite well.

But I’m reminded of the concept we made for a school search engine using government data: Schoolvinder (with many similar goals: to remove jargon and to make school information accessible and beautiful). We applied for a grant to further improve that site, but that was awarded to another party from whom we have not seen any results since.

Elections and Campaign Data Visualization

With the upcoming Dutch elections the campaigns are heating up and we will be allowed to choose our parliamentary representatives yet again. It is interesting to see how statistics and their visualization are used to clarify and position issues in our complex world.

Issues with visualization

You cannot release statistics and visualizations without thinking through the ramifications of these actions. Every non-trivial bit of information has biases and values attached to it. You can never know what will happen, but you can at least think about it.

The other day at the Rotterdam Open Data meeting, someone vehemently defended the point of view that we should not publish data because it could be spun in a way that is harmful to society. A wholly subjective and belittling point of course to which we countered, that unfounded claims can be launched already and without authoritative data sources we do not have a good way of debunking them.

A lot can go wrong when using data visualization, just see this video of a presentation by Alex Lundry which is familiar territory, but is brought nice and quickly:

Or this recent example from a so called Dutch quality newspaper about Greec and other European edging towards the brink of financial ruin spotted by the great Sargasso:

This is guilty of the fiddling with origins and axis scales that is so common in juicing up statistics for presentation purposes. Other faults from the video: “sin of ommission”, “correlation is not causation”, “pie-charts suck”. Most of this is treated pretty well in Tufte’s Visual Design of Quantitative Information where he calculates the lie factor of faulty infographics.

US Job Losses

Data visualizations —especially charts of statistics— in elections are also nothing new, but with the increase of open data and data processing tools, we are bound to see more of them coming out and I hope to see more dynamic ones especially.

The Obama Job Chart (below, taken from Creekside Chat) is a very static traditional chart which could have just as easily been punched out of Excel (though the extra visual touches are nice), but the most important part of this chart is how it supports an overall narrative:

I take issue with the poster’s critique because the chart clearly says that it shows “Job Loss” and not absolute unemployment. Any turnaround of the economical situation will be necessarily coupled by a trend as displayed in the chart (losses have to edge back to zero before they can become gains). Also the comparison to the amount of money in a wallet does not really work because money spent is an absolute loss, while the amount of people in the job market is a pool which is in flux.

UK Job Losses

The UK will have their General Elections next Thursday. In the run-up to the elections, Russell Davies spotted this nice interactive chart by Labour to clarify how they helped reduce unemployment.

Jobs Interactive Map | The Labour Party

It remains to be seen how far these kind of more technocratic online methods support the narratives and media plays that an election revolves around. It does not look like it has helped Labour that much in their struggle.

Combined Approaches

So how to combine online more mechanical and easy to ignore material with the mass-media appeal of legwork on the campaign trail?

What’s more likely to be pivotal is the canny use of the latter to leverage the former: ensuring that every casual contact goes into a database, every issue raised by a constituent (or inferred from a pattern of facts on the ground) is captured and tracked, everything that shows up in the gillnet of your feeds is exploited for its propaganda or organizational value. —“Harvey Milk, community development and the digital balance sheet” by Adam Greenfield

As suggested by Adam Greenfield, a combination of both may be the best option, but besides the much praised Obama campaign we haven’t seen much successful work along those lines yet and even the Obama grassroots organization has been underutilized since the inauguration.

The Dutch Situation

One question would be: Where is the Dutch job loss chart at. If I can massage the correct statistics from the CBS, I’ll see if I can whip up something.

Many political organizations in the Netherlands, do not have the budget or maturity in web infrastructure to be able to quickly create and deploy bespoke applications that are situated within their workflows and fit within campaign deadlines.

A small but comprehensive overview of online activities for the Dutch general elections can be found on Spotlight Effect (in Dutch) but small really is the operative word. I am aware of a couple more initiatives due to come out but it’s quite meagre.

Also when talking about the overarching themes, I haven’t spotted the ones that our election is supposed to be about yet. Unless it is whether you envision a divided Netherlands where a discontented white proletariat rules over both foreigners and intellectual elite alike or whether you want a whole country governed by sane and rational people.
Issues such as education, technology, healthcare, immigration, urban and ex-urban planning for a decreasing population, our international position, energy and food security and all of those with a vision of at least 10 years into the future are sorely lacking. This is probably because most of the population is too shuttered inside their blocks and suburbs to be able to look over the rim of the nearest enclosing dyke.

Update:
This seems to be the overarching theme of the elections for the PvdA.
Iedereen telt mee

Update:
Alex Lundry notices that the Obama job loss chart is being updated by the Washington Monthly. Here’s the April version:

And here’s the same chart for the Netherlands albeit a lot less granular (if anybody has that data, I’d greatly appreciate it):
Werkloosheid Nederland

Table Viewer for Music Hackday

This entire weekend was taken up by Amsterdam Music Hackday for which Alex, Dirk and I had planned to build a prototype version of a surface table projector for music discovery.

The functionality we envision helps ad-hoc groups of people who find themselves in the same location/venue/party to compare their music tastes and see where the overlaps and where the holes are. The table would be a turn-taking jukebox with tangible interactions and nice visuals for all users and spectators.

Easier said than done, of course. We spent a great part of the week and most of the weekend hacking, building, eating, drinking coffee, staying up to the wee hours, literally stabbing ourselves with scalpels, cursing a great deal and drinking whisky to get the thing together, when finally on Sunday in the last hour before the presentation we managed to integrate everything to the level that we could shoot a demo video.

Pictures of the proces and demo videos below:

Real men eat meat!

BENQ

Top view

Point to interface

Last.fm

What we built was just an initial step on the way to the jukebox I described above, but it seemed to look promising enough to net us the first prize from last.fm at Music Hackday for which we were very happy.

We like to thank last.fm, the organizers and the participants of Music Hackday. It was a great event and for us it was a great occasion to finally get this project started.

We will develop the table further and build out the functionality we had envisioned to make it a real locus for social music discovery. It should be hanging in one of our studios soon, so get in touch and visit if you want to try it out.