Wereldverbeteren

Ik heb van mijn tripje naar Londen vorige week de aantekeningen over de eendaagse Geekyoto conferentie geplaatst op Four Starters. Geen vervanging voor de dag zelf, maar veel interessante weetjes en referenties.

Het is in het Engels en ik denk dat ik meer in het Engels ga schrijven, misschien ook op dit blog. Nederland is een te kleine vijver.

De skeptische wereldverbeteraar

Volgens mij zitten er aardig wat TED-kijkers onder mijn lezers hier. In de zoektocht om alle presentaties gezien te hebben, raad ik aan om de presentatie van Bjorn Lomborg naar voren te schuiven in de rij van te kjiken afleveringen.

Lomborg is bekend van de controverse die hij ontketende met zijn boek The Skeptical Environmentalist1. In dat boek gebruikte hij statistische analyse om vrijwel alle standpunten die door de milieubeweging worden aangedragen onderuit te halen. En toen werden zijn analyses weer onderuit gehaald, maar dat is weer een ander verhaal.

Op TED praat hij daar expres niet over. Hij heeft het over een ander project van hem: the Copenhagen Consensus. Dit is een initiatief om de problemen van de wereld en hun mogelijke oplossingen op een rijtje te zetten en de kosten/baten van de scenario’s af te gaan.

Hij en vele economen en andere mensen die hebben meegeholpen om de consensus vast te stellen komen erop uit dat de klimaatcrisis één van de problemen is die het minste waard is om aan te pakken. Dit omdat de kosten gigantisch zijn en de baten erg ver in de toekomst liggen en erg klein zijn. Zie de presentatie voor overtuigende argumenten.
Hij zegt niet dat het geen probleem is. Hij zegt ook niet dat het een onbelangrijk probleem is. Hij zegt alleen maar dat gegeven een beperkte hoeveelheid geld, we meer kwaliteit van leven kunnen verbeteren door ons op andere problemen te richten.

De problemen die we wel zouden moeten aanpakken zijn2:

4. Malaria
3. Handelsbarrières wegnemen
2. Ondervoeding (gebrek aan sporelementen)
1. AIDS

Deze problemen hebben dramatische effecten op dit moment in de 3e wereld en zijn niet zo moeilijk of duur om te verhelpen (in ieder geval niet zo duur of moeilijk als de andere problemen op de lijst).

AIDS is het grootste probleem op dit moment en het is redelijk makkelijk te voorkomen. Als je dat aanneemt is de paus dus de slechtste mens op aarde, omdat hij nalaat met twee simpele woorden3 de verspreiding van AIDS te stoppen.

  1. Ik heb het hier nog liggen, bijna uitgelezen.
  2. Het niet gehaald hebben: klimaatverandering, conflicten, onderwijs, financiele instabiliteit, corruptie, migratie, (afval)watervoorziening
  3. ‘fiat preservativum!’

Popper over de noodzaak van vrede en rationalisme

In het hoofdstuk ‘Waging Wars for Peace’1 legt Popper uit dat het ons gerechtvaardigd is om desnoods geweld te gebruiken en oorlog te voeren als we de verspreiding en het gebruik van kernwapens maar kunnen tegengaan.

Over de milieubeweging:

“There is an anti-rationalist kernel in the Greens that leads to the exact opposite of what they are supposed to want. They also want power themselves, and are as hypocritical as they claim their opponents to be.
Environmental disasters are largely due to the population explosion, which we must solve ethically. Really, only children who are wanted should come into the world2.”

Over de rol van de kerken in de abortus-/voorbehoedsmiddelendiscussie:

“For the Churches, too, the first attitude to life must be: no cruelty.”

En over optimisme:

“Optimism is a duty3. One must focus on the things that need to be done and for which one is responsible. What I have said in this interview is meant to make you and others vigilant. We must live so that our grandchildren have a better life than ours – and not just in an economic sense.”

  1. Een interview van Popper voor Der Spiegel in 1992
  2. Hiermee raakt hij aan de in Freakonomics besproken correlatie tussen de legalisatie van abortus en de neerwaartse misdaadtrend.
  3. En het is waarschijnlijk nog leuker ook. Als je daarvan overtuigd wil worden, kijk dan de presentatie van Bob Thurman.

Actievoerders zijn niet de intelligentste mensen

Je kunt praten wat je wilt over het gebrek aan engagement in de samenleving en dat niemand meer bereid is tot actie maar misschien is dat wel een goed teken.

Je moet wel heel veel tijd en heel weinig intelligentie hebben om alles wat je hebt te laten vallen, ergens heen te gaan met een grote groep andere mensen en je te scharen achter een gepolariseerd standpunt en ongenuanceerde slogans.

Noem eens een voorbeeld van een demonstratie van intelligente mensen?

Voorbeeld

Actievoerders van GroenFront1 bezetten de afgelopen week onderdelen van de route van de Betuwelijn (zie IndyMedia). Die Betuwelijn ligt er nu toch, dan kun je hem toch maar net zo goed gebruiken ook? Ja, er is misschien natuur vernield maar als je de Betuwelijn nu buitenwerking stelt is dat pas echt zinloos geweest.

Ik dacht dat spoor het normaal gesproken goed deed bij milieubewuste mensen. Het lijkt me allicht beter dat dingen over deze treinverbinding worden vervoerd dan over de weg door Nederland, maar misschien ben ik dan niet goed geïnformeerd.

  1. Links-autonome groene types.

Koolstofneutraal is het nieuwe zwart

Op TOPdesk vandaag het nieuws dat al ons drukwerk1 milieuvriendelijk gedrukt wordt2

Green Web Hosting! This site hosted by DreamHost.

Nu vraag je je af hoe wij moderne mensen ons steentje bij kunnen dragen tegen de klimaatcrisis. Ik krijg net de Dreamhost nieuwsbrief binnen waarin staat dat alle hosting bij hen nu koolstofneutraal is. Dus alper.nl is nu koolstofneutraal net zoals fourstarters.com, tipit.to en verschillende andere sites.

Nu nog de thuisserver die hier trouw staat te brommen definitief met pensioen sturen en vervangen met een wireless3 linksys router. Dan zijn we echt op de goede weg.

  1. Ja, ik weet het. Zó vorige eeuw.
  2. Voor zover dat mogelijk is met een dode-bomen-medium.
  3. Door omstandigheden heb ik inderdaad thuis nog steeds geen wireless.