De skeptische wereldverbeteraar

Volgens mij zitten er aardig wat TED-kijkers onder mijn lezers hier. In de zoektocht om alle presentaties gezien te hebben, raad ik aan om de presentatie van Bjorn Lomborg naar voren te schuiven in de rij van te kjiken afleveringen.

Lomborg is bekend van de controverse die hij ontketende met zijn boek The Skeptical Environmentalist1. In dat boek gebruikte hij statistische analyse om vrijwel alle standpunten die door de milieubeweging worden aangedragen onderuit te halen. En toen werden zijn analyses weer onderuit gehaald, maar dat is weer een ander verhaal.

Op TED praat hij daar expres niet over. Hij heeft het over een ander project van hem: the Copenhagen Consensus. Dit is een initiatief om de problemen van de wereld en hun mogelijke oplossingen op een rijtje te zetten en de kosten/baten van de scenario’s af te gaan.

Hij en vele economen en andere mensen die hebben meegeholpen om de consensus vast te stellen komen erop uit dat de klimaatcrisis één van de problemen is die het minste waard is om aan te pakken. Dit omdat de kosten gigantisch zijn en de baten erg ver in de toekomst liggen en erg klein zijn. Zie de presentatie voor overtuigende argumenten.
Hij zegt niet dat het geen probleem is. Hij zegt ook niet dat het een onbelangrijk probleem is. Hij zegt alleen maar dat gegeven een beperkte hoeveelheid geld, we meer kwaliteit van leven kunnen verbeteren door ons op andere problemen te richten.

De problemen die we wel zouden moeten aanpakken zijn2:

4. Malaria
3. Handelsbarrières wegnemen
2. Ondervoeding (gebrek aan sporelementen)
1. AIDS

Deze problemen hebben dramatische effecten op dit moment in de 3e wereld en zijn niet zo moeilijk of duur om te verhelpen (in ieder geval niet zo duur of moeilijk als de andere problemen op de lijst).

AIDS is het grootste probleem op dit moment en het is redelijk makkelijk te voorkomen. Als je dat aanneemt is de paus dus de slechtste mens op aarde, omdat hij nalaat met twee simpele woorden3 de verspreiding van AIDS te stoppen.

 1. Ik heb het hier nog liggen, bijna uitgelezen.
 2. Het niet gehaald hebben: klimaatverandering, conflicten, onderwijs, financiele instabiliteit, corruptie, migratie, (afval)watervoorziening
 3. ‘fiat preservativum!’

Het is ook mijn fout dat ik ernaar kijk

Ik kijk televisie1 en ik kom langs Rondom 10. Hier blijven hangen en kijken is op zich al een grote fout. De publieke discussie in dit soort televisieprogramma’s is gekaapt door zogenaamde ‘gewone mensen’2 waar kijkers zich in kunnen herkennen.

Discussie: iets met islam en scholen enzo3

Voorbeeld: “En dan zit er een meisjes in de klas te huilen omdat ze van d’r ouders thuis niet naast oudere jongens mag zitten.” Natuurlijk staat er een behoofddoekte moslima in de studio klaar om dit standpunt te verdedigen.

Zo lust ik er nog wel een paar. Je kunt uit naam van de islam wel elk willekeurig standpunt innemen wat aanstootgevend en ontwrichtend is. Dat wil nog niet zeggen dat dit ‘islam’ is. Iedere gelovige interpreteert dit op zijn eigen manier en er is niemand die kan zeggen of dat de goede manier is of niet4 Er zijn genoeg moslims die redelijk en weldenkend zijn5.
Dan stuur ik later mijn kinderen naar school met een ander geloof —dat in de Linkse Kerk— waardoor ik vind dat mijn kinderen in de klas niet naast kinderen mogen zitten waarvan de ouders VVD stemmen. Waarom niet? Wie durft er aan míjn geloof te twijfelen?

Niet alle moslims vinden dit soort achterlijke dingen. Het zijn alleen de achterlijken die in het oog springen zowel aan moslim-kant als aan de Wilders-kant. De media laten natuurlijk de extremen aan het woord want dat scoort zo lekker6. En dan geven ze amateurs de schuld van een vervlakking.

 1. Op zich al een grote fout
 2. Je bent een ‘gewoon mens’ als je niet al te slim en redelijk makkelijk in een hokje te plaatsen bent. Al het andere is te verwarrend voor kijkers.
 3. Altijd goed voor een spannende uitzendinge
 4. Zeker in de islam niet.
 5. Kijk bijvoorbeeld maar naar Turkije voor grote aantallen moslims die opmerkelijk normaal zijn.
 6. Rondom 10 is van de NCRV waar ze geloven in scoren of scoren in geloven. Ik weet het niet.

Nog steeds geneest God

Zaterdag was ik even naar Amsterdam en kwam toen middenin de Gay Pride terecht. Ik heb het grotendeels genegeerd maar Michel heeft er foto’s van.

Ik was vroeg terug in Delft en op het sportveld in de buurt van het station was de laatste genezingsdienst net begonnen. Die diensten waar onlangs overal posters voor hingen:
Culture Jamming

Ik heb collega’s die daadwerkelijk geloven in deze onzin. Het zijn geen domme mensen maar wat dit ene betreft gaat al hun verstand en moraliteit het raam uit. Ik had van één van hen gehoord dat op zo’n dienst je mensen genezen ziet worden en als j iets ziet dan moet je het wel geloven, toch?

Iets veroordelen zonder het ooit gezien te hebben moet kunnen, maar zo dicht in de buurt kon ik het niet laten om even een kijkje te nemen. Binnen werd ik allerhartelijkst begroet1 en kon ik zitten kijken naar de dienst.

God Geneest

De aanwezigen waren een apart slag mensen, sociaal economisch niet al te best onderlegd maar daarnaast een grote groep mensen waaraan af te zien dat plezier en lol ze niet boeit. Lastig te beschrijven, mannen, kort geknipt, dun op het iele af, overhemd en das maar toch slecht en goedkoop gekleed, een beknepen gelaatsuitdrukking zonder echte emotie en vooral geen plezier. Mensen waaraan je af kunt zien dat ze niet voor dit leven leven.

Op het podium stond een man —de prediker nam ik aan, een nogal glad type— die praatte op een rare toon en in hoog tempo. Hij leidde de dienst en hij had het over de raarste dingen. Af en toe werd er een gezamenlijk gebed ingezet waardoor veel mensen in de zaal begonnen te prevelen. Je kunt niet geloven wat je wil, maar allemaal mensen bij elkaar die hetzelfde prevelen heeft wel een machtig effect.

De gezamenlijke elementen van groepsgedrag zoals het bidden, zingen en samen dingen doen hebben hun beoogde dramaturgische effect op het publiek. Ik kan me goed voorstellen dat wanneer je opgevoed bent met de notie dat dit soort dingen goed zijn en je zwak van geest bent, je hierin blijf hangen.

Af en toe werd de leiding overgenomen door een andere man die de aanwezige menigte opzweepte in gezang. Hetzelfde standaarduiterlijk als boven beschreven, maar nog wat kolderieker door een hoog opgetrokken broek met korte stropdas.

De prediker liet er geen gras over groeien en preekte wat standaarddingen, een paar gezegden en had het toen over geld. ‘Voor niets gaat de zon op’ en dat is waarschijnlijk dubbel waar in evangelische gemeenten. Na wat gehamer op de kosten van een bijeenkomst als deze, gingen de collectezakken rond door de zaal.

Een goed gedeelte van dit geld ging waarschijnlijk ook naar de aanwezige Amerikaanse evangelist die de genezingen zou uitvoeren. Ik ben benieuwd naar de handjeklapregelingen waamee het geld na afloop wordt verdeeld2 en wie hoeveel krijgt.

Deze Amerikaan was een treurige oude man die door de aanwezigen werd onthaald als ware hij de nieuwe messiah. Hij begon een serie verhalen te vertellen die bijzonder implausibel waren en vol zaten met fouten. Maar de verhalen waren wel simpel en de thema’s vertrouwd, dus iedereen kon er rustig naar luisteren.

Van deze Amerikaan heb ik onder andere geleerd dat ziekte voortkomt uit zonde en dat een geloof in god het enig is wat nodig is om eraan te ontkomen. Vertel dat maar aan al deze mensen:
Culture Jamming

Een tijdje later werden de mensen die geheeld wilden worden in hun hart naar het podium ontboden. Mensen riepen rare dingen en achter me riepen mensen nog raardere dingen wat wel het spreken in tongen moest zijn3. Het geheel had wat weg van een slecht theater, maar jongens laat theater en circus over aan de katholieken.

Ik zat er toen ruim een half uur en er was nog steeds niemand genezen. Nog steeds vol ongeloof en met een bekocht gevoel verliet ik de tent, deze boodschap met me meenemend: “They offered to save me from a life of sin, but I politely declined.”

 1. Als een verloren schaap; bijzonder naar maar tegelijkertijd te vriendelijk om boos op te kunnen worden.
 2. Natuurlijk geheel belastingvrij.
 3. Natuurlijk is het niet echt spreken in tongen, maar geloof doet rare dingen met mensen. Ik had gehoord van mijn collega’s dat er mensen zijn die dit doen. Voor hun eigen lol waarschijnlijk.

Mind the hoax

Sterk staaltje culture jamming in de fietstunnel van het station van Delft. Het overplakken van zichzelf te serieus nemende troep is cool.Culture Jamming

Misschien komt er op dit blog binnenkort nog een stukje over godsdienstwaanzin dat de kop op steekt1 en over de trend dat ruwweg de helft van de mensen steeds dommer wordt en steeds minder in staat om het hoofd te bieden aan de moderne complexe wereld waardoor ze hun toevlucht zoeken in dit soort bijgeloof en reactionaire politieke stromingen.

(meer op Flickr)

 1. Ik zag vorige nog wat andere affiches over “Kruistochten” van het een en ander.