Hillary is razend

Maar dan, ik weet niet hoe ik me zou voelen als ik als gedoodverfde kandidaat van het establishment op alle vlakken de loef af werd gestoken door een uppity negro.

Bekijk de video1, haar tieten zitten danig in de knoop:

Kans op succes niet heel groot. Zeker nu ook de voorspellingen de ronde doen dat Obama een veel grotere kans maakt om te winnen van McCain dan Clinton zou doen.

 1. Wha! Een embed link van het NOS Journaal!

Buitenhof is weer begonnen

Door het drukke leven en het niet hebben van een televisie heb ik gemist dat Buitenhof weer begonnen is. Doordat je geen televisie hebt mis je gezamenlijke events zoals (live) uitzendingen en is het makkelijk om dingen te vergeten.

In die laatste Buitenhof een column van Max Pam -een van de scherpste pennen van Nederland1- die Balkenende terecht zet. Onze premier zal hier weinig aan lijden, wacht op zijn vergoeilijkende lachje in zijn volgende televisieoptreden.

Over het niet kunnen volgen van televisie: eigenlijk wil ik het ook niet meer volgen. Net zoals ik geen Nederlands dagblad2 hoef om op de hoogte te zijn van het wereldnieuws, heb ik ook de publieke omroep niet meer nodig3. Er is zoveel content, en ook zoveel zoveel betere content.
Het enige dat ik zou willen is een RSS-stream van het enige programma wat de moeite waard is: DWDD met daarin werkende fragment clips4 waardoor ik in mijn eigen tijd door een uitzending heen kan. Is dat zoveel gevraagd?

Erwin Blom gaat weg en vraagt tips voor de omroep. Ik heb uit jarenlange frustratie geput en er twee aangeboden.

 1. De andere is Karin Spaink
 2. New York Times en the New Yorker FTW
 3. Bittorrent is een veel klantvriendelijker distributiemodel.
 4. Het liefst h.264 in een zinnigere container dan die ASF-troep

Het is ook mijn fout dat ik ernaar kijk

Ik kijk televisie1 en ik kom langs Rondom 10. Hier blijven hangen en kijken is op zich al een grote fout. De publieke discussie in dit soort televisieprogramma’s is gekaapt door zogenaamde ‘gewone mensen’2 waar kijkers zich in kunnen herkennen.

Discussie: iets met islam en scholen enzo3

Voorbeeld: “En dan zit er een meisjes in de klas te huilen omdat ze van d’r ouders thuis niet naast oudere jongens mag zitten.” Natuurlijk staat er een behoofddoekte moslima in de studio klaar om dit standpunt te verdedigen.

Zo lust ik er nog wel een paar. Je kunt uit naam van de islam wel elk willekeurig standpunt innemen wat aanstootgevend en ontwrichtend is. Dat wil nog niet zeggen dat dit ‘islam’ is. Iedere gelovige interpreteert dit op zijn eigen manier en er is niemand die kan zeggen of dat de goede manier is of niet4 Er zijn genoeg moslims die redelijk en weldenkend zijn5.
Dan stuur ik later mijn kinderen naar school met een ander geloof —dat in de Linkse Kerk— waardoor ik vind dat mijn kinderen in de klas niet naast kinderen mogen zitten waarvan de ouders VVD stemmen. Waarom niet? Wie durft er aan míjn geloof te twijfelen?

Niet alle moslims vinden dit soort achterlijke dingen. Het zijn alleen de achterlijken die in het oog springen zowel aan moslim-kant als aan de Wilders-kant. De media laten natuurlijk de extremen aan het woord want dat scoort zo lekker6. En dan geven ze amateurs de schuld van een vervlakking.

 1. Op zich al een grote fout
 2. Je bent een ‘gewoon mens’ als je niet al te slim en redelijk makkelijk in een hokje te plaatsen bent. Al het andere is te verwarrend voor kijkers.
 3. Altijd goed voor een spannende uitzendinge
 4. Zeker in de islam niet.
 5. Kijk bijvoorbeeld maar naar Turkije voor grote aantallen moslims die opmerkelijk normaal zijn.
 6. Rondom 10 is van de NCRV waar ze geloven in scoren of scoren in geloven. Ik weet het niet.

De meisjes van de zwakke argumentatie

Ik zit net door mijn access logs heen te kijken en ik zie een site die hoger rankt dan ik op de zoekterm “de meisjes van halal”. Doorklikken en ik zie een fragment waar ik best wel blij van wordt. Zie hoe deze meisjes met lichtjaren overklast worden door Hans Teeuwen. Die gast is psychologisch en verbaal te sterk voor de meeste mensen, dus zeker voor deze meisjes.

De embed doet raar in Gecko en geen tijd om het te repareren. Hier dus maar een link naar het fragment.

Wat aardige tv gemist, maar YouTube is ook handig als je op vakantie bent. In ieder geval, nog steeds als de meisjes van halal de beste hoop voor de integratie vertegenwoordigen, dan is het er slecht mee voorgesteld.

Binnenkort hier te lezen: een verbijsterende verhaal over mijn ervaringen met gesluierde meisjes in Syrië.

Leon de Winter landverrader

Naar aanleiding van de Zomergasten met Leon de Winter had ik al wat aantekeningen gemaakt. Deze zaterdag las ik in de Volkskrant Femke Halsema’s veroordeling van de Winter en zijn debat-techniek. Ik heb mijn aantekeningen van toen er maar weer bij gepakt.

Halsema’s felste kritiek is dat de Winter en de zijnen graag gebruik maken van de vrijheid van meningsuiting, maar zodra andersdenkenden zich van hetzelfde instrument bedienen worden uitgemaakt voor: ‘heulers met fascisten en anti-semieten’. Ze heeft gelijk dat dat een flauwe manier van debatteren is.

Mijn kritiek van de Winter gaat verder. Doordat hij olie op het vuur gooit en de doelen van terroristen verkeerd voorstelt, frustreert hij doeltreffende maatregelen tegen terrorisme. Tegelijkertijd zaait hij angst waar hij maar kan en hiermee helpt hij terroristen in feite hun doel van terreur te bewerkstelligen.

Leon de Winter

Eerst de uitleg dat terrorisme geen effectief middel is voor de doelen die terroristen écht willen bereiken onder al die rhetoriek. Die doelen zijn vaak een stuk redelijker dan het met wortel en tak uitroeien van de Westerse beschaving. Daarna leg ik uit waarom bang zijn en dat laten zien wel het domste is wat je kunt doen tegen een terroristische dreiging.

Ineffectiviteit van terrorisme

In een recent artikel (via Schneier) “Why Terrorism Does Not Work” wordt betoogd dat terrorisme in verreweg de meeste gevallen niet leidt tot succes.

Terrorisme is dus weinig effectief voor de meeste doelen. Voor die gevallen waarin er effect wordt gesorteerd, is die effectiviteit sterk gecorreleerd met de soort doelen die terroristen nastreven en sterker nog met hun doelwitkeuze: burgers danwel militairen.

Doelen: Doelen van terroristen zijn onder te verdelen in maximalistisch, beperkt, en idiosyncratisch of gemengd. Beperkte doelen omvatten fysiek tastbare eisen zoals uitwisseling van land of gevangenen. Maximalistische doelen zijn erop gericht om verandering in de waarden en ideologie van een land teweeg te brengen1.
Beperkte doelen zijn nog weleens gedeeltelijk of compleet haalbaar. Maximalistische doelen zijn bijna per definitie al niet haalbaar. De doelen zijn te verstrekkend en daarnaast zijn de kosten2 voor de verliezende partij te groot.

Doelwitten: De keuze voor ofwel militaire doelen ofwel burgerdoelen is nog bepalender voor het succes omdat de doelwitkeuze impliciet de vermeende doelen van terroristen bepaalt. Mensen hebben bij aanslagen op burgerdoelen de neiging om de resultaten van de aanslagen toe te schrijven aan de doelen van terroristen3 met redeneringen als: ‘ze hebben een paar van ons doodgemaakt, dus ze willen ons allemaal doodmaken’. Aanslagen op burgerdoelen laten de bevolking denken dat de terroristen maximalistische doelen nastreven en roepen dus veel weerstand op.

Het maakt dus niet uit of de doelen van terroristen beperkt zijn of niet, door een verkeerde doelwitkeuze worden ze aangezien voor maximalistisch. De terroristen willen in de meeste gevallen geen maximalistische doelen behalen maar ze wekken wel de weerstand en de tegenmaatregelen op die daarmee gepaard gaan.

Terroristen zijn zich hier waarschijnlijk niet bewust van als je kijkt naar hun rhetoriek maar door hun doelwitkeuze maken ze het onwaarschijnlijk dat ze hun doelen ooit gaan behalen4. De maatregelen tegen terrorisme zijn ook weinig effectief, maken vaak niet de bevolking veiliger en doen weinig aan de echte oorzaken van dat terrorisme.

De Winter roept continu dat de terroristen ons allemaal dood willen maken en dat ze onze manier van leven en onze vrijheden haten5. Dit misverstand is gegeven bovenstaande theorie begrijpelijk maar helpt ons niet verder.

Hij polariseert het debat tot een niveau waar weinig zinnige discussie meer mogelijk is. Door zijn verkeerde voorstelling van de doelen van de terroristen —iets wat hij met de terroristen gemeen heeft— pleit hij voor tegenmaatregelen die ons niet veiliger gaan maken en die zeker niet de hoeveelheid terrorisme op de wereld gaan verminderen. Het ontkennen van de echte oorzaken van terrorisme en funeste oorlogen voeren op dubieuze gronden gaan ons niet helpen6. Daardoor lopen we in feite alleen maar meer gevaar.

Raadgever van angst

Het overgrote deel van de terroristen wil onze manier van leven dus niet veranderen. Misschien is er een kleine groep terroristen die dat wél wil. De Winter helpt en steunt deze groep terroristen met zijn angstzaaierij.

Angst was in de uitzending van Zomergasten een toegegeven belangrijke motivator voor de Winter. Angst voor de terroristen en voor wat ze ons aan willen doen. Deze angst dat de terroristen ons en onze manier van leven willen vernietigen is grotendeels ongegrond. Voor zover zo’n angst gegrond zou zijn, is toegeven aan die angst wel het ergste wat we kunnen doen. Leon de Winter zelf zegt ook dat hij bang is. Van een zelfbenoemd leider in een van de grootste conflicten van deze tijd —volgens de Winter— mogen we toch wel iets meer moed verwachten?

Het doel van maximalistische terroristen is zoals het woord al zegt: het verspreiden van terreur (zie weer Schneier), niet het doden van mensen. Dode mensen zijn niet meer te beïnvloeden, ze worden alleen maar gebruikt om de nog levenden angst aan te jagen. Door angst te prediken en te hameren op de potentiele gevaren en risico’s7 hoe klein de kans daarop ook is, herhalen en versterken we de angst die terorrisme veroorzaakt.

Wat kun je dan het beste doen tegen de terroristen die angst willen zaaien en daarmee onze manier van leven willen veranderen? De effectiefste manier om te zorgen dat dit niet gebeurt is: weerstand bieden, weigeren bang te zijn en geen concessies doen aan de vrijheid en onze manier van leven.

Opportunistische collaboratie

Angst is een slechte raadgever en staat rationeel denken in de weg. De Winter is hier het levende bewijs van. Leon de Winter bevordert mispercepties over de doelen van terroristen, hij verspreidt en vermenigvuldigt angst, hij polariseert de discussie waardoor vooruitgang bemoeilijkt wordt en hij haalt hard uit naar iedereen die anders —en waarschijnlijk rationeler— denkt.

Al deze handelingen maken hem in het beste geval een opportunist die gedijt op ideologische conflicten en in het ergste geval een landverrader die collaboreert met de terroristen om hun agenda van angst te bevorderen.

 1. Idiosyncratische doelen vallen buiten de tweedeling ideologie-land en zijn gericht op het vernietigen van andere groeperingen of het verbreken van relaties tussen staten.
 2. Veranderen van ideologie, samenleving etc. doe je niet zomaar.
 3. Dit volgens een theorie die de Correspondent Inference Theory heet.
 4. In het artikel worden als cases de Tsjetsjeense aanslagen in Rusland, de aanslagen van Al-Qaeda op het WTC en de eerste intifada in Israel behandeld.
 5. Hij heeft een weblog bij Elsevier waar hij zijn boodschap verspreidt.
 6. Het artikel sluit af met: “Third, correspondent inference theory may have prescriptive utility for conducting a more strategic and humane war on terrorism. If countries impute terrorists’ motives from the consequences of their actions, then the communities in which terrorists thrive may impute states’ motives from the consequences of their counterterrorism policies, reinforcing the strategic logic of minimizing collateral damage. Correspondent inference theory can explain not only why terrorist campaigns rarely work, but also perhaps why counter-terrorism campaigns tend to breed even more terrorism.”
 7. De Winter’s geliefde kernbom die elk moment op het Westen kan vallen.

Livestro pakt zijn biezen

Fok meldt dat Joshua Livestro bij Buitenhof de laan uit is gestuurd. Dit is een goede zaak. Toen hij aantrad viel het al tegen en veel beter is het er niet op geworden.

Als columnist kwam Livestro simpelweg niet scherp en intelligent genoeg over en dan is het snel afgelopen.

Uiteraard zoekt Livestro de oorzaak niet bij zijn eigen tekort geschoten kwaliteiten maar haalt hij in de Telegraaf uit naar de redactie. Die redactie is waarschijnlijk ook zo links als de pest1, maar iemand als Paul Cliteur heeft zonder problemen bij Buitenhof zijn columns kunnen uitspreken2.

Had hij het venijn bij de Telegraaf34 vandaag in zijn columns gestopt, was het misschien iets beter afgelopen.

Update

Buitenhof komt met een persbericht als reactie:

Televisiecolumns vereisen een specifieke kwaliteit en helaas voldeden de columns van de heer Livestro niet aan de door Buitenhof gewenste kwaliteit.

Mijn woorden.

 1. “het zijn in feite veredelde melkertbaanprojecten voor kansarme linkse journalisten” bevat misschien een kern van waarheid maar om dan voor te stellen FoxNews hierheen te halen toont wel weinig benul.
 2. Of is dit staaltje logica te hoog gegrepen?
 3. Op zich al reden genoeg om te twijfelen aan de intellectuele capaciteiten van iemand die zich vrijwillig met de Telegraaf associeert.
 4. En er zijn kamervragen gesteld.

Mike en Thomas Show

Ik zit nu op een oude Windows XP bak te werken met bijna niks erop geïnstalleerd. Ik kan met Firefox de meest belangrijke dingen online wel doen.

Ik krijg van de VARA nieuwsbrieven met leuk materiaal van de afgelopen week en een van die fragmenten is de imitatie van Jochem Myjer van 8 (!) verschillende typetjes in 2 minuten. Ik was vergeten hoe grappig de Mike en Thomasshow was. Niet alleen dit stuk is erg de moeite waard, de hele aflevering zit vol met leuke (en soms flauwe) dingen1.

Wat me wel opvalt is dat de online media ervaring op een brakke XP-machine met Firefox en wmplayer beter is dan op mijn Macbook. De omroepsite werkt nu zoals hij zou moeten, fragmenten doen het, afspelen gaat zonder problemen en full screen is één druk op de knop2. Jammer dat de rest van de mensen dat moet missen.

 1. En waar komt die vete tegen Guus Meeuwis vandaan?
 2. Flash 9 kan dit ook, dus het is wachten tot je dit overal gaat zien. Verder lijkt Flash de enige optie op een videorijk internet wat iedereen kan gebruiken, temminste totdat er vrij bruikbare video codecs verschijnen.